RECENSION  

DIVERSE ARTISTER
THE NOISE AND THE CITY
CDR/MP3 - Autres Directions in Music, 2004

The Noise and the City är en samling med ett trist skämtnamn och ett intressant innehåll. Artister från i stort sett hela världen har utifrån ett givet koncept bidragit med både musik och texter om denna musik. Konceptet består av att med ljud och musik beskriva eller skildra sin hemmiljö, och då kanske i synnerhet den stad man bor i. Ljuden ska bl.a. bestå av inspelningar från miljön runt omkring, och musiken som skapas ska påminna om den musik som artisten vanligtvis producerar. Ungefär så.

Eftersom 30 artister medverkar blir resultaten ganska skilda från varandra, även om samtliga bidrag är av elektronisk typ. Vissa spår består till stor del av ljud inspelade i stökiga storstäder, andra av traditionell elektronisk musik och vissa av mer oljuds- och brusorienterade tongångar. Det finns ett bidrag som kör över alla de andra i båda kvalitet och trevlighet. Det är givetvis favoritjapanen Soras "River Runs". Vi får helt enkelt en tonsatt promenad genom Soras vardag, komplett med fotsteg-på-grusgång, barnskratt och Soras oslagbara gemyt. Utan tvekan samlingens bästa spår.

Varje artist har även skrivit en kortare text om musiken de skapat. Vissa är väldigt fåordiga och beskriver bara hur de gått tillväga ur ett tekniskt perspektiv. Andra svävar ut i mer teoretiska tankar om hur städer, och även hur människor i städer, fungerar. Det är bland annat här som den här samlingens styrka ligger. Det är oslagbart intressant att lyssna på musiken samtidigt som man genom texterna kan bilda sig en uppfattning om de olika artisternas syn på musikskapande och hur de egentligen har gått tillväga.

En intressant detalj i det hela är att européerna och asiaterna på skivan oftast har promenerat omkring för att spela in ljud, medan amerikanerna gjort det lite enklare för sig och har suttit hemma och spelat in ljud genom ett öppet fönster eller i sin egen trädgård.

Samlingen ger utan tvekan lyssnaren ett intressant tvärsnitt av världens utbud av småskalig elektronisk musik. Om man gillar den mer experimentella sidan av genren hittar man säkerligen flera favoriter här. Som om inte det vore nog finns hela rasket, både musik och texter, alldeles gratis för nedladdning på skivbolagets hemsida.

/ Christoffer