RECENSION  

PÄR THÖRN
FÖLJ BARA ANVISNINGARNA
MC - Firework Edition, 2004

För något år sedan ryckte Pär Thörn in och tvärsågade en gammal Suicide-skiva i denna publikation, något som roade vissa och irriterade andra. Tidigare i år anordnade Fylkingen i Stockholm en installation med namnet "Följ bara anvisningarna" av samme man. Bakgrunden till arrangemanget är följande: Tretton kassettband ska ha skickats hem till tretton väl utvalda, men helt oinvigda, personer i stockholmstrakten. På dessa kassettband ska ha funnits inspelade instruktioner, en specifik instruktion per kassettband, som mottagaren uppmanades följa.

Det var instruktionerna från dessa kassetter, inlästa av Pär Thörn, som var basen till utställningen på Fylkingen och de har nu dessutom samlats ihop och givits ut på denna kassett. Det är en imponerande och intressant väv han satt ihop, det märker man efterhand som man lyssnar. Någon uppmanas leta upp och köpa en specifik fantomentidning, någon annan får i uppdrag att kidnappa ett visst barn (i och för sig på ett väldigt trevligt sätt), någon ska ordna fest och någon ska se till att gifta sig i ett underjordiskt skyddsrum. Och allt hänger ihop. Den där fantomen-tidningen har faktiskt ett specifikt syfte, den är en nödvändighet för att någon av de andra uppdragen ska fungera, och så är det med festen, den där kidnappningen, pengarna som ska skickas och alla de andra instruktionerna på den här kassetten. Allt sitter ihop och på ett roligt och kanske lite obehagligt sätt leder instruktionerna tillsammans fram berättelsen mot målet.

Väl genomtänkt är också, för övrigt, att det här är just en kassett.

/ Petter