RECENSION  

DEAD LETTERS SPELL OUT DEAD WORDS
THIS CITY IS DEAD OR DYING
CD - Dreamland, 2003

Dreamland heter ett nytt australiskt bolag som gått in för att släppa musik av okända artister. Det är väl billigast så kan jag tänka mig. Nyligen har de i alla fall inlett en ganska mystisk ambient-serie som ska innefatta minst tio släpp på tretums CD-R-skivor. Bland de medverkande i serien kan väl endast spanjoren Francisco López räknas som ett välkänt namn, men det är värt att spana lite extra, så att man hinner notera att en trevlig skiva med Dead Letters Spell Out Dead Words också har släppts.

Dead Letters, som vi har vi skrivit en del om tidigare i Fat Bankroll, kör vidare på sitt muntra civilisationens sönderfall-tema här. Skivan innehåller 19 minuter sammanhängande musik, som är uppdelad i tre distinkt olika och dessutom namngivna partier. Alla tre är långa stycken, konstruerade av mörka drones och found sounds. Den första tredjedelen kallas "The Mechanics of Decay" och lutar kanske lite mer åt industriskramlarhållet än de andra och i den sista, "Dead or Dying", satsas det på genomträngande interferensdrones av mistlurstyp. När det är som allra bäst, i mittersta delen "Broken+Falling", ställs ett iskallt drone mot en bakgrund av ett dovt krafsande, som om någon sitter fast i ett trångt utrymme och inte riktigt har hunnit få panik. Trevligt var (inte) ordet.

/ Petter